Utrechts Politie Mannenkoor 

EXCELSIOR

UTRECHTS POLITIEMANNENKOOR Website.png

90 jaar jong

8%20concert%2010-26-18%20uniformsinconce

Het 90 jarig jubileum valt in het water door Corona

Helaas is dit jubileumconcert tot nadere orde verplaats naar 2021.

We hopen in 2021 weer te kunnen starten met repeteren en zo een mooi concert te kunnen voorbereiden.

Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior (Excelsior) wordt opgericht in 1930 als onderdeel van de ‘Politie Mannen Zang en Toneelvereeniging’, een onderafdeling van de toenmalige Algemene Bond van Politie Personeel in Nederland.

2019 Utrechts Politie Mannenkoor Excelsi

In verband met de Corona crisis zijn er voor de rest van het jaar geen concerten gepland.

Hopelijk kunnen we in 2021 weer gaan optreden en mooie concerten verzorgen.

Excelsior Logo-FB-90 jaar.jpg

Dirigent Michel de Valk

Pianiste

Pianiste Marjan Fey

In 1994 treedt De Valk aan als dirigent, hij is dan net een aantal jaren afgestudeerd aan de HKU te Utrecht in de studierichting koordirectie.

 

Marjan Fey is sinds 1998 vaste pianist van Excelsior. Na een lange periode zonder vaste pianist is Excelsior verheugd met deze flamboyante musicus